Το περιεχόμενο, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, οι αναφορές, τα διαγράμματα, τα λογότυπα και όλα τα στοιχεία και συστατικά του site www.stereolab.gr, καθώς και κάθε δικαίωμα ή αξίωση που πηγάζει από αυτά, τα αφορά ή έλκεται από αυτά, ανήκουν στην ΣΤΕΡΕΟΛΑΜΠ ΕΕ.

Κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα ανέξοδα να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διεθνώς και στην Ελλάδα ισχύουν και όσα αναφέρονται στο παρόν τα οποία και αποδέχεται, να ασκήσει την ατομική άδεια που του παραχωρείται και να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Η ΣΤΕΡΕΟΛΑΜΠ ΕΕ διαβεβαιώνει ότι προστατεύει και καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της, κατά τον χρόνο επίσκεψης, χρήσης και εξυπηρέτησης τους, μέσω του δικτυακού της τόπου και αποκλείεται για κάθε λόγο και αιτία η πώληση, η μίσθωση ο δανεισμός η εκχώρηση η διακίνηση και κάθε άλλη μορφή κοινοποίησης προσωπικών στοιχείων χρηστών χωρίς την συγκατάθεση τους, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο.

Η ΣΤΕΡΕΟΛΑΜΠ ΕΕ επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για την ακριβή αποστολή και είσπραξη κάθε παραγγελίας, και όσα στοιχεία απαιτούνται για να αναπτυχθεί, βελτιωθεί και εξατομικευτεί η εξυπηρέτηση-ενημέρωση των χρηστών της, σύμφωνα με όσα ορίζει η Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και οι διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει.

Κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει έγγραφα την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το αρχείο δεδομένων του τόπου Stereolab.gr, μετά από επικοινωνία με την ΣΤΕΡΕΟΛΑΜΠ ΕΕ και να ασκήσει τα δικαιώματα του σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 13 του Ν. 2472/1997.

Για να χρησιμοποιήσετε και να εξυπηρετηθείτε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, σας είναι χρήσιμο να γνωρίζετε τους ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Κάθε πελάτης /χρήστης ελεύθερα επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να απαιτείται η παροχή προσωπικών πληροφοριών. Εάν η επίσκεψη μετατραπεί σε δημιουργία λογαριασμού για μελλοντική αγορά ή παραγγελία, απαραίτητα είναι το e-mail σας και ένας κωδικός (τον οποίο εσείς καθορίζετε).

Η πρόσβαση των χρηστών στα στοιχεία τους και στον λογαριασμό τους (άρθρο 12 N.2472/1997) γίνεται με ένα κλικ επιλέγοντας το πεδίο «Ο λογαριασμός μου» της κεντρικής σελίδας του site.

Για την αναγνώριση του χρήστη είναι δυνατόν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα να χρησιμοποιήσει cookies, τα οποία όπως είναι γνωστό είναι μικρά αρχεία τα οποία εξυπηρετούν στατιστικούς λόγους και την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρακολουθεί με συνέπεια τους χρόνους παράδοσης των παραγγελιών, εξαιρούνται περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η παραγγελία θα εκτελείται αμέσως μετά την λήξη της αιτίας που δημιούργησε την καθυστέρηση με την σύμφωνη γνώμη του πελάτη, καθυστέρηση εκτέλεσης παραγγελίας ή η μη εκτέλεση παραγγελίας για αποδεδειγμένους λόγους δεν δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρέχει κάθε ζητούμενη από τον πελάτη επεξήγηση για τα είδη της παραγγελίας του πριν την εκτέλεση της, αλλά και όσο διαρκεί η 14ήμερη προθεσμία υπαναχώρησης του μετά τη παρέλευση της οποίας αποκλείεται η επιστροφή τους.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα απροειδοποίητα ενημερώνει το κείμενο των όρων συναλλαγής με τους πελάτες του στα πλαίσια του δικαιώματος που έχει να ανανεώνει ή να τροποποιεί τις προϋποθέσεις και τους όρους αυτούς.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεσμεύεται ότι θα εξαντλήσει τις προσπάθειες του για να παρέχει απρόσκοπτη λειτουργία και υπηρεσίες υψηλής στάθμης χωρίς να εγγυάται την ανυπαρξία διακοπών ή σφαλμάτων ούτε την απόλυτη προστασία από ψηφιακούς ιούς ή την παντελή απουσία παροδικών λειτουργικών προβλημάτων του και δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη οποιασδήποτε μορφής ζημία χρήστη από πρωτοβουλίες του, σχετικές με τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο του site που γίνονται με γνώση όσων στο παρόν σημείωμα αναφέρονται.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα διατηρεί τις επιφυλάξεις του για μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη παραβίαση που οδηγεί σε ανάγνωση ή υφαρπαγή προσωπικών πληροφοριών.

Το site έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την ΣΤΕΡΕΟΛΑΜΠ ΕΕ και η Ελληνική Νομοθεσία ρυθμίζει ό,τι σχετίζεται με την χρήση του.

Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος διέπονται από το Διεθνές, το Κοινοτικό και το Ελληνικό Δίκαιο και περιλαμβάνονται σε αυτές οι διατάξεις του Π.Δ 131/30.4.2003 και του Ν. 2251/1994, υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας χωρίς να αποκλείεται παραίτηση του Ηλεκτρονικού Κατάστημαυ από το δικαίωμα αυτό και η υπαγωγή των διαφορών στο δίκαιο και στην δικαιοδοσία της χώρας του χρήστη.